Utdrag från Billy Jones album "Roy on the Hill" från 2017

Utdrag från Slàintes album "Life & Times" från år 2000

Utdrag från Billy Jones album "The White Gates" från år 2013

Slàinte live på The Dubliner, Östra Hamngatan, Göteborg 15e och 16e december 2011