Slàinte live på The Dubliner, Östra Hamngatan, Göteborg 15e och 16e december 2011

Utdrag från Slàintes album "Life & Times" från år 2000

Utdrag från Billy Jones album "The White Gates" från år 2013