Videoklipp med Celtic Connections

Utdrag från en konsert i Hagakyrkan i Göteborg 25 oktober 2019

Releasekonsert för "Spindrift" i Göteborgs Domkyrka 6 oktober 2018