Videoklipp med Krilja

Krilja på Aggershus, Östansjö, 3 september 2016

Krilja i Krokstrands kyrka, 28 juni 2019

Krilja på Aggershus, Östansjö, 3 september 2016

Krilja i Krokstrands kyrka, 28 juni 2019

Krilja på Aggershus, Östansjö, 16 november 2018

Krilja i Krokstrands kyrka, 28 juni 2019

Krilja i Biskopsgårdens kyrka, Göteborg, 17 februari 2017

Krilja i Krokstrands kyrka, 28 juni 2019